TRINITI atstovavo Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančią lietuvių šeimą, išimties tvarka, gavusią dvigubą pilietybę

Triniti

TRINITI atstovavo Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančią lietuvių šeimą, siekiančią įrodyti, jog turi teisę būti Lietuvos Respublikos piliečiais, kartu ir kitos valstybės piliečiais, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

Asmenys, ištremti iš okupuotos Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir/arba asmenys, išvykę iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. bei jų palikuonys, turi teisę būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiais vienu metu. Tai reiškia, jog tokiems asmenims gali būti taikoma dvigubos pilietybės draudimo išimtis.

Lietuvos Respublikos pilietį, kuris kartu yra ir kitos valstybės pilietis, Lietuvos valstybė laiko tik Lietuvos Respublikos piliečiu. Kitos valstybės pilietybės turėjimas neatleidžia jo nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Lietuvos Respublikos piliečio pareigų.

TRINITI primena, jog Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis atitinka bent vieną iš žemiau nustatytų sąlygų:

  • Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę asmuo įgijo gimdamas;
  • Yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ar jo palikuonis;
  • Yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11d. ar jo palikuonis;
  • Sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
  • Yra asmuo, įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio), iki jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • Yra asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
  • Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
  • Yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei;
  • Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Parengė Asocijuota teisininkė Kamila Ratkevič