https://triniti.lt/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/agnevarneliene/Agne-Var_400x600.jpg

Agnė Varnelienė

Advokatė, partnerė

Praktikos sritys

Agnė specializuojasi energetikos, komercinėje ir įmonių teisėje, teisminiuose ginčuose.

Profesinė patirtis

Nuo 2020 m. – Triniti advokatė ir partnerė

2017-2020 – Triniti advokatė ir asocijuotoji partnerė

2015-2017 – Advokatė advokatų profesinėje bendrijoje Balticlaw Pranckevičius, Valiulis ir partneriai

2010-2015 – Advokato padėjėja advokato Lauryno Biekšos kontoroje

2006-2010 – Teisininkė advokatų kontoroje „Acta Juris“

Agnė konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones įgyvendinant įvairius energetikos projektus Lietuvoje, įskaitant elektros, šilumos ir atsinaujinančių energijos išteklių sektorius. Agnė išmano energijos gamybos, perdavimo / skirstymo, tiekimo, prekybos reguliacinį rėžimą, energijos išteklių kainodaros pricipus ir tarifų nustatymą, taikomas paramos schemas atsinaujinančių išteklių technologijų diegimui ir naudojimui, vykstančius rinkos liberalizavimo procesus.

Ji turi daugiau nei trylikos metų teisinio darbo patirtį konsultuojant ir atstovaujant klientų interesus kompleksiniuose nekilnojamojo turto vystymo, nemokumo ir skolų išieškojimo procesuose, draudimo ginčuose, įmonės valdymo organų tarpusavio ginčų srityse. Agnė atstovauja klientų interesus visų grandžių teismuose bei komerciniuose arbitražuose.

Apie jos patirtį liudija:

 • konsultacijos Prancūzijos energetikos įmonių grupei „Idex“ jai perkant didžiausią nepriklausomą šilumos gamintoją Lietuvoje – Vokietijos-Lietuvos kapitalo energetikos įmonę UAB „Danpower Baltic“;
 • nuolatinės konsultacijos vienam didžiausių nepriklausomų elektros energijos ir dujų tiekėjų šalyje UAB „ELEKTRUM LIETUVA“ įvairiais su elektros energijos tiekimu, atsinaujinančių išteklių projektų įgyvendinimu, vartotojų apsauga, saulės energijos elektrinių statyba susijusiais teisiniais klausimais bei rinkos liberalizavimo aspektais;
 • komercinių saulės sistemų aptarnavimo, priešgaisrinės apsaugos ir užterštų teritorijų išvalymo paslaugų teikėjo Europoje „NE International GmbH“ konsultavimas įgyvendinant ES fondų remiamą vėjo ir saulės energijos jėgainių projektą Lietuvoje, sprendžiant su statybų procesu ir finansavimu susijusius teisinius klausimus bei atstovavimas kliento interesams teisme sprendžiant susijusį teisinį ginčą su projektuotoju, viena didžiausių elektros energijos objektus projektuojančių Lietuvos įmonių;
 • Lietuvos Seimo narių grupės konsultavimas, pagalba rengiant skundą ir atstovavimas jiems Lietuvos Konstituciniame Teisme nagrinėjant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumų plėtrai išduotų leidimų galiojimo terminą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo nuostatų galiojimo pratęsimo tvarką ir sąlygas;
 • Energijos iš atsinaujinančių energetikos išteklių vystymui skirtos paramos priemonės – fiksuoto elektros energijos tarifo laimėtojo atstovavimas ginče su valdžios institucijomis, dėl teisių į paramą įgyvendinimo;
 • Naftos produktais prekiaujančios bendrovės UAB „Ina Trade“ atstovavimas kompleksiniame ginče Vilniaus komerciniame arbitraže bei teismuose su SIA „L-T Oil“ dėl nepatiektos naftos produkcijos, bei naftos produktų terminalo operatoriumi dėl nesąžiningos konkurencijos;
 • Vienos didžiausių nekilnojamojo turto vystymo bendrovių Lietuvoje atstovavimas derybose su HILTON WORLD WIDE MANAGE LIMITED, sudarant „Hilton“ ženklo viešbučių franšizės sutartis, bei šių viešbučių valdymo sutarčių su operatoriumi sudaryme;
 • UAB „Kamineros grupė“ įmonių grupės bendrovių atstovavimas derantis su UAB „Europa Group“ dėl „Europa“ ženklo franšizės sutarčių viešbučiams Kaune ir Klaipėdoje sudarymo/keitimo;
 • „HBH“ komplekso akcininkų interesų atstovavimas juridinio asmens veiklos tyrime;
 • UAB „Kamineros grupės” atstovavimas akcininkų ginče su AB koncernu „Achemos grupė“;
 • Sėkmingas buvusio vadovo interesų gynimas nuo AB “Vakarų laivų gamykla” pareikšto reikalavimo atlyginti 300 000 EUR žalą dėl fiduciarinių vadovo pareigų nevykdymo;
 • Teisinė pagalba ir bankrutuojančių įmonių ir jų kreditorių interesų gynimas BUAB „Skala”, BAB spaustuvė „Spindulys”, BUAB „EDP Group”, AB „flyLAL-Lithuanian Airlines”, BUAB „Rokiškio aliejinė“ (Obelių aliejus), BUAB „Statybinių medžiagų mažmena“ (Bauhoff) bankroto procesuose, rengiant ieškinius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, žalos atlyginimo, skolų priteisimo ir atstovaujant teisminiuose procesuose;
 • Nekilnojamojo turto vystytojo atstovavimas individualių namų projekte „Miškonių privačios rezidencijos“, santykiuose su pirkėjais ir valdžios institucijomis;
 • Nekilnojamojo turto vystytojo atstovavimas individualių namų/butų projekte „Trinapolio namai“, santykiuose su pirkėjais ir valdžios institucijomis;

Išsilavinimas

2008 m. Vilniaus Universitete Agnei suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, specializacija – komercinė teisė.

Užsienio kalbos

Agnė laisvai kalba anglų ir rusų kalbomis.