Naujausi projektai

TRINITI sėkmingai atstovavo UAB "Vilniaus augma" ginče dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia

TRINITI sėkmingai atstovavo UAB „Vilniaus augma“ ginče su AB „AUGA group“ dėl ES prekių ženklo AUGA CO registracijos pripažinimo negaliojančia. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba nusprendė, kad AB „AUGA group“ prekių ženklas AUGA CO yra klaidinamai panašus į ankstesnį UAB „Vilniaus augma“ prekių ženklą AUGAM ir pripažino registraciją negaliojančia tam tikroms prekėms ir paslaugoms.

TRINITI padėjo JAV gyvenančiai lietuvių šeimai išimties tvarka gauti dvigubą pilietybę

TRINITI sėkmingai atstovavo JAV gyvenančią lietuvių šeimą, siekiančią įrodyti, jog turi teisę būti Lietuvos Respublikos piliečiais Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

Asmenys, ištremti iš okupuotos Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir/arba asmenys, išvykę iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. bei jų palikuonys, turi teisę būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiais vienu metu. Tai reiškia, jog tokiems asmenims gali būti taikoma dvigubos pilietybės draudimo išimtis. Lietuvos Respublikos pilietį, kuris kartu yra ir kitos valstybės pilietis, Lietuvos valstybė laiko tik Lietuvos Respublikos piliečiu. Kitos valstybės pilietybės turėjimas neatleidžia jo nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Lietuvos Respublikos piliečio pareigų.

TRINITI teikė teisines konsultacijas „NE International GmbH“ įgyvendinant ES fondų remiamą vėjo ir saulės energijos jėgainių projektą Lietuvoje

TRINITI teikė teisines konsultacijas komercinių saulės sistemų aptarnavimo, priešgaisrinės apsaugos ir užterštų teritorijų išvalymo paslaugų teikėjui Europoje „NE International GmbH“ įgyvendinant ES fondų remiamą vėjo ir saulės energijos jėgainių projektą Lietuvoje. TRINITI teisininkai konsultavo klientą įvairiais su statybų procesu ir finansavimu susijusiais teisiniais klausimais bei atstovavo kliento interesams teisme sprendžiant susijusį teisinį ginčą su projektuotoju, viena didžiausių elektros energijos objektus projektuojančių Lietuvos įmonių.

TRINITI nuolat teikia teisinę pagalbą energetikos įmonei „ELEKTRUM LIETUVA“ su elektros energijos tiekimu susijusiais teisiniais klausimais

TRINITI teikia teisinę pagalbą šiuolaikiškai, į klientus orientuotai energetikos įmonei „ELEKTRUM LIETUVA“ įvairiais su elektros energijos tiekimu susijusiais teisiniais klausimais. TRINITI teisininkai padėjo klientui rengiant ir taisant elektros energijos tiekimo standartines sutartis, kurios bus naudojamos kliento veikloje, taip pat saulės energijos jėgainių pirkimo ir montavimo sutartis, teikė teisines konsultacijas dėl Lietuvos elektros energijos tiekimo, statybų, atsinaujinančios energetikos projektų vystymų, vartotojų apsaugos ir kitų teisės aktų taikymo bei paslaugų energetikos sektoriuje teikimo.

TRINITI atstovavo Lietuvos Respublikos Seimo narių grupei Lietuvos Respublikos Konstituciniame teisme

TRINITI atstovavo Lietuvos Respublikos Seimo narių grupei Lietuvos Respublikos Konstituciniame teisme nagrinėjant klausimą dėl Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo nuostatų prieštaravimo Konstitucijai.

TRINITI komanda konsultavo Lietuvos parlamento narių grupę teisiniais klausimais ir atstovavo jiems Lietuvos Konstituciniame Teisme nagrinėjant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumų plėtrai išduotų leidimų galiojimo terminą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo nuostatų galiojimo pratęsimo tvarką ir sąlygas.

Kadangi 2018 m. gruodžio 21d. priimtame Konstitucinio Teismo sprendime dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimo termino pratęsimo Elektros energijos įstatyme įtvirtintas reglamentavimas paskelbtas prieštaraujančiu Konstitucijai, šis teisės klausimas buvo itin reikšmingas Lietuvos energetikos srities teisinės aplinkos kontekste.

TRINITI teikė teisines paslaugas Lenkijos statybų bendrovei RAFAKO S. A.

TRINITI teisininkai teikė teisines paslaugas Lenkijos energetikos objektų statytojai „Rafako“, kuri įrengs biokuro deginimo įrenginius naujoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje.

Vilniaus valdžia leido valstybės valdomai energetikos grupei „Lietuvos energija“ statyti 345 mln. eurų vertės Vilniaus kogeneracinę jėgainę šalia Gariūnų turgavietės. 2017 m. gruodį Europos investicijų bankas (EIB) Vilniaus kogeneracinei jėgainei suteikė 190 mln. eurų paskolą, o 153 mln. eurų paramą rugsėjį suteikė Europos Komisija (EK). Jėgainės atliekų deginimo ir bendrus technologinius įrenginius už 178,29 mln. eurų statys Vokietijos įmonės „Steinmuller Babcock Environment“ ir Lenkijos statybų grupės „Budimex“ konsorciumas.

Kaip jau minėta, biokuro deginimo įrenginius už 149,65 mln. eurų įrengs Lenkijos energetikos objektų statytoja „Rafako“.

TRINITI konsultavo neteisėtai pasisavinto prekių ženklo klausimais

TRINITI intelektinės nuosavybės teisės komanda patarė klientui ir konsultavo jį kliento prekių ženklo apsaugos Kinijoje, kurioje kliento prekių ženklą neteisėtai pasisavino jo atstovas, klausimu. TRINITI intelektinės nuosavybės teisės komandos parengta strategija bei padaryti veiksmai turėtų padėti Klientui iš atstovo susigrąžinti savo prekių ženklą.