Naujausi projektai

TRINITI padėjo JAV gyvenančiai lietuvių šeimai išimties tvarka gauti dvigubą pilietybę

TRINITI sėkmingai atstovavo JAV gyvenančią lietuvių šeimą, siekiančią įrodyti, jog turi teisę būti Lietuvos Respublikos piliečiais Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

Asmenys, ištremti iš okupuotos Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir/arba asmenys, išvykę iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. bei jų palikuonys, turi teisę būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiais vienu metu. Tai reiškia, jog tokiems asmenims gali būti taikoma dvigubos pilietybės draudimo išimtis. Lietuvos Respublikos pilietį, kuris kartu yra ir kitos valstybės pilietis, Lietuvos valstybė laiko tik Lietuvos Respublikos piliečiu. Kitos valstybės pilietybės turėjimas neatleidžia jo nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Lietuvos Respublikos piliečio pareigų.