Stambūs projektai - Viešieji pirkimai

TRINITI dalyvavo Raseinių rajono gatvių apšvietimo tinklų renovacijos ir plėtros projekte

2017 m. TRINITI teisininkai kartu su projekto komandos nariais (finansų konsultantais ir inžinieriais) atliko Raseinių rajono gatvių apšvietimo tinklų renovacijos ir plėtros investicinį projektą bei partnerystės klausimyną.

Šis investicijų projektas – vienas pirmųjų Lietuvoje, apimantis visoje savivaldybės teritorijoje esančių gatvių apšvietimo tinklų renovaciją.

TRINITI teisininkai atstovavo Raseinių rajono savivaldybę santykiuose su VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra gaunant teigiamą agentūros  nuomonę dėl parengtų viešosios bei privačios partnerystės projekto dokumentų atitikimo metodiniams reikalavimams.

TRINITI rengė Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų gatvių apšvietimo tinklų renovacijos ir plėtros projektą

2016 m. TRINITI  teisininkai kartu su partneriais (finansų konsultantais ir inžinieriais) parengė Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų gatvių apšvietimo tinklų renovacijos ir plėtros investicinį projektą bei partnerystės klausimyną.

TRINITI teisininkai atstovavo Švenčionių rajono savivaldybę santykiuose su Centrine projektų valdymo agentūra gaunant teigiamą agentūros  nuomonę dėl parengtų viešosios bei privačios partnerystės projekto dokumentų atitikimo metodiniams reikalavimams. Kartu su projekto komandos nariais (finansų konsultantais bei inžinieriais) jie parengė privataus subjekto atrankos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projekto įgyvendinimui sąlygų projektą.

Švenčionių rajono savivaldybė yra viena pirmųjų Lietuvos savivaldybių, priėmusių sprendimą modernizuoti savo miestų gatvių apšvietimo sistemas. Savivaldybė nutarė modernizuoti gatvių apšvietimo sistemas trijuose Švenčionių savivaldybės regiono miestuose – Švenčionyse, Švenčionėliuose ir Pabradėje. Projekto apytikslė vertė – 1 milijonas eurų.

TRINITI kartu su projektų valdymo įmone PERITUS laimėjo konkursą dėl „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtros Santariškių medicinos įstaigų miestelyje projekto įgyvendinimo"

Advokatų profesinė bendrija TRINITI kartu su projektų valdymo įmone PERITUS konsultavo viešąjį sektorių įgyvendinant automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtros projektą Santariškių medicinos įstaigų miestelyje.

TRINITI kartu su projektų valdymo įmone PERITUS laimėjo viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ skelbtą konkursą  dėl „ Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtros Santariškių medicinos įstaigų miestelyje (SMM) projekto įgyvendinimo VPSP būdu konsultacinių paslaugų pirkimo“ .

Veikdami jungtinės veiklos pagrindais TRINITI kartu su PERITUS parengė viešosios ir privačiosios partnerystės būdu (VPSP) įgyvendinamo projekto investuotojo atrankos dokumentus bei konsultuoti užsakovus vykdant koncesijos konkursą.

Remiantis LR Vyriausybės nutarimu, kuriuo buvo priimtas sprendimas įgyvendinti minėtą projektą, privačiam subjektui (Koncesininkui) suteiktas leidimas ne tik atnaujinti esamas automobilių stovėjimo aikšteles, bet ir suprojektuoti, statyti ir eksploatuoti naują bei modernią automobilių stovėjimo infrastruktūrą. Šio projekto įgyvendinimo trukmė – 25 metai.

Projekto tikslas – sukurti kokybišką automobilių saugojimo paslaugų sistemą ir užtikrinti Santariškių medicinos įstaigų miestelyje teikiamų paslaugų prieinamumą bei eismo saugumą.

“Santariškių medicinos įstaigų miestelio automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtros projektas turi išspręsti akivaizdų stovėjimo aikštelių infrastruktūros trūkumą. Atsižvelgiant į tai, kad miestelyje yra nuolatinis automobilių srautas, projektas turi potencialo sulaukti nemažo privataus sektoriaus susidomėjimo, todėl siekiant užtikrinti geriausios užsienio praktikos įgyvendinimą, savo komandoje taip pat turime ir tarptautinius ekspertus dirbsiančius su patyrusiais Lietuvos teisės, finansų ir inžineriniais konsultantais“ – teigia Andrius Šiaudinis, PERITUS direktorius.

Sėkmingai atstovavome Meyer & John GmbH & Co

Taip pat bendrijos advokatai atstovavo Meyer & John GmbH & Co teisminiame ginče pagal ieškovo WTE Wassertechnik GmbH ieškinį atsakovui UAB Kauno vandenys dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo priimant sprendimą dėl viešojo konkurso nuotekų valymo įrenginių statybai Kaune. Byloje trečiuoju asmeniu dalyvavo advokatų profesinės bendrijos atstovaujama Meyer & John GmbH & Co, taip pat KG. KG STULZ H + E GmbH ir UAB Dzūkijos statyba. Byloje ieškovas įrodinėjo, jog tretieji asmenys neatitinka minimaliu kvalifikacinių konkurso reikalavimų. Bendrijos advokatams pavyko panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, ko pasekoje klientas galėjo tęsti darbus pagal viešąją sutartį, kurių bendra vertė virš 9 mln. Eurų. Vėliau ieškinys buvo atmestas, kaip nepagrįstas.

TRINITI dalyvavo Vilniaus miesto gatvių apšvietimo tinklų renovacijos ir eksploatavimo projekte

2014 m. TRINITI konsultavo didžiausią statybų įmonę Austrijoje ir vieną iš didžiausių statybų įmonių Europoje „STRABAG“ konkurenciniame dialoge dėl Vilniaus miesto gatvių apšvietimo tinklų renovacijos ir eksploatavimo VPSP projekto įgyvendinimo.

TRINITI teisininkai dalyvavo visose VPSP projekto procedūrose. Pirmą kartą Lietuvoje organizuotame tokio pobūdžio VPSP projekte dalyvavo tik užsienio investuotojai ir vienas iš jų buvo paskelbtas nugalėtoju.

Atstovavome stambias Vokietijos statybos bendroves

Triniti teisininkai konsultavo stambias Vokietijos statybos bendroves Meyer & John, BilfingerBerger bei rengė šioms bendrovėms jungtinės veiklos, statybos rangos sutartis, taip pat dokumentus viešiesiems pirkimams.

TRINITI parengė galimybių studiją dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus padidinimo Santariškių medicinos miestelyje

2012 m. TRINITI nekilnojamojo turto teisės praktikos grupės komanda kartu su partneriais parengė galimybių studiją dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus padidinimo pasinaudojant privačiomis investicijomis. Mūsų komanda nagrinėjo didžiausiame Lietuvos medicinos slėnyje – Santariškėse – esančio nekilnojamojo turto teisiniu statusu ir perleidimu susijusius klausimus.

TRINITI teisininkai konsultavo teisės klausimais ir atstovavo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją rengiant VPSP projektų konkursų dokumentus bei atstovavo klientui derybose dėl koncesijos sutarties sudarymo.