Tinklaraštis

Viešieji pirkimai ir sutarties keitimo galimybės COVID-19 pandemijos metu

Dėl Covid-19 viruso pandemijos ir Lietuvoje paskelbto karantino perkančiosios organizacijos ir tiekėjai gali susidurti su sunkumais vykdant viešojo pirkimo sutartis. Pavyzdžiui, negalėjimu sutarties vykdyti joje numatyta tvarka ar terminais. Kaip tokiu atveju derėtų elgtis? Pirmiausia reikėtų įvertinti, ar pačioje sutartyje iš anksto nebuvo numatytos jos keitimo galimybės (sutarties vykdymo sustabdymas, terminų atidėjimas ir pan.). Ši Daugiau

2019 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo viešųjų pirkimų išaiškinimų apžvalga

Pateikiame, reikšmingiausius 2019 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus viešųjų pirkimų bylose: 1. Sugriežtinti reikalavimai ieškiniui dėl pirkimo sąlygų nuostatų. Kasacinis teismas, plėtodamas nuosekliai griežtėjančią praktiką dėl tiekėjų (ieškovų) teisės ginčyti viešojo pirkimo sąlygas įgyvendinimo, pažymėjo, kad teisinis suinteresuotumas ginčyti viešojo pirkimo sąlygas kaip sąlyga kreiptis į teismą pripažįstamas tais atvejais ir tiek, kiek ieškovas gina būtent Daugiau

Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose: ką teigia teismų praktika?

2018 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas net septyniose bylose nagrinėjo klausimus, susijusius su konfidencialiaisiais pasiūlymų aspektais. Tai neabejotinai rodo, kad sunkumų nustatant tiekėjo pateiktų duomenų konfidencialumą kyla ne tik perkančiosioms organizacijoms bei tiekėjams, bet ir teismams. Dėl to, siekiant išvengti dažnai pasitaikančių klaidų, verta trumpai apžvelgti esminius minėtos praktikos aspektus. Pirmiausia pabrėžtina, kad kasacinis teismas akcentuoja, Daugiau