Tinklaraštis

Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose: ką teigia teismų praktika?

2018 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas net septyniose bylose nagrinėjo klausimus, susijusius su konfidencialiaisiais pasiūlymų aspektais. Tai neabejotinai rodo, kad sunkumų nustatant tiekėjo pateiktų duomenų konfidencialumą kyla ne tik perkančiosioms organizacijoms bei tiekėjams, bet ir teismams. Dėl to, siekiant išvengti dažnai pasitaikančių klaidų, verta trumpai apžvelgti esminius minėtos praktikos aspektus. Pirmiausia pabrėžtina, kad kasacinis teismas akcentuoja, Daugiau

Kodėl nepasiteisina „juodieji tiekėjų sąrašai“?

Šių metų sausį įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pakeitimai, kuriais reglamentuota ne viena svarbi naujovė. Viena tokių – Nepatikimų tiekėjų sąrašas, dar kitaip vadinamas „juoduoju tiekėjų sąrašu“. Buvo tikimasi, jog šis instrumentas padės viešajam sektoriui įvardinti verslą, kuris tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir naudoti jį kaip drausminę priemonę nesąžiningam verslui. Daugiau

Viešųjų pirkimų pasiūlymas: ką galima pakeisti po pateikimo

Dėl įvairiausių priežasčių viešuosiuose konkursuose tiekėjai nepateikia visų viešojo pirkimo sąlygose reikalaujamų duomenų apie turimą kvalifikaciją. Tokiais atvejais Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) perkančiajai organizacijai yra nustatyta pareiga prašyti tiekėjų papildyti, patikslinti ir paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Daugiau

Elektroninis spaudas ir bendroji skaitmeninė rinka

Nors Lietuvoje elektroninių paslaugų ir dokumentų apimtys didėja kasmet, įmonių nenoras naudotis elektroninėmis sistemomis nemaža dalimi buvo nulemtas ne tik verslo kultūros įpročių, bet ir viešųjų bei privačiųjų organizacijų elektroninių paslaugų suteikiamų galimybių nežinojimu. Daugiau

Laikinosios apsaugos priemonės viešuosiuose pirkimuose

Laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo arba sutarties vykdymo stabdymas, draudimas sudaryti sutartį) taikymas viešajame pirkime yra viena iš nemaloniausių priemonių, kurių gali imtis perkančiosios organizacijos veiksmais nepatenkinti tiekėjai. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras ar sutarties vykdymą, nuo to kenčia visi – perkančiosios organizacijos, nes negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties; tiekėjai, nes negali toliau varžytis pirkime; galiausiai – Daugiau

Subjektyvūs juodieji sąrašai ir neadekvati įsiskolinimo riba siūlomame viešųjų pirkimų įstatymo pakeitime

Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama apriboti viešuosiuose pirkimuose dalyvavimą tiekėjams, kurie pasiūlymų pateikimų dieną turi 50 eurų (172,64 Lt) ir didesnį mokestinį įsiskolinimą valstybei bei sudaryti galimybes perkančiajai organizacijai atmesti netinkamai ankstesnes viešųjų pirkimų sutartis vykdžiusių tiekėjų pasiūlymus. Šiais pakeitimais Ūkio ministerija siekia užtikrinti sąžiningesnę tiekėjų Daugiau

Kylantys ginčai skatina atkreipti dėmesį į viešųjų pirkimų sąlygas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) patikslino tiekėjų pareigą viešinti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių įmonių subtiekėjus nepriklausomai nuo jų darbų mažareikšmiškumo ir dar kartą priminė apie būtinybę atidžiai įvertinti viešajam pirkimui reikalingų pateikti dokumentų poreikį, kurių įvardinimas neapsiriboja kvalifikacijos reikalavimais. Daugiau

Direktyva dėl koncesijų sutarčių suteikimo – nauja platforma investicijoms

2014 m. vasario mėn. Europos Taryba turėtų balsuoti dėl naujosios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl koncesijos sutarčių suteikimo. Direktyvos tikslas – suvienodinti koncesijų suteikimo reguliavimą vidaus rinkoje. Europos Sąjungoje (ES) nėra vieningo koncesijų suteikimo teisinės sistemos. Viešosios darbų koncesijos reglamentuojamos viešųjų pirkimų direktyvomis, tuo tarpu paslaugų koncesijoms ES viešųjų pirkimų direktyvos netaikomos. Paslaugų direktyvos Daugiau