Asmens duomenų apsauga

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 įpareigoja įmones peržiūrėti savo asmens duomenų apsaugos politiką bei papildyti turimus dokumentus naujomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

TRINITI komanda yra pasirengusi pagelbėti Jums sėkmingai įgyvendinant visus svarbiausiuosius žingsnius, kurios Jūsų bendrovė turi žengti jau dabar, kad užsitikrintų veiklos suderinamumą su BDAR po 2018 m. gegužės 25 d., o taip pat teikti konsultacijas ir ateityje.

TRINITI teikia šias paslaugas:

  • teisinį esamos situacijos įvertinimą (auditą) ir teisinių veiksmų plano dėl atitikimo BDAR parengimą;
  • BDAR reikalaujamų procedūrų ir dokumentų paketo parengimą;
  • poveikio duomenų apsaugai vertinimą;
  • atskirų teisinių dokumentų: privatumo politikos, vidaus darbo dokumentų, susijusių su asmens duomenų apsauga, dokumentų, reikalingų e-verslui, parengimą;
  • atstovavimą ginčuose dėl asmens duomenų;
  • darbuotojų mokymą asmens duomenų apsaugos klausimais.

TRINITI jau ilgą laiką konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones visais duomenų apsaugos ir privatumo klausimais, įskaitant ir darbuotojų duomenų apsaugos reikalavimus. Mūsų klientai veikia įvairiose industrijose, įskaitant finansų, švietimo, draudimo, sveikatos priežiūros, maitinimo, apgyvendinimo, telekomunikacijų, internetinės prekybos ir mažmeninės prekybos industrijas.

TRINITI advokatai dalyvavo ES duomenų apsaugos politikos formavime bei akademinėje sklaidoje: advokatė Karmen Turk yra Europos Tarybos ekspertė duomenų srautų klausimais, o Maarja Pild – Estijos Tartu universiteto duomenų apsaugos lektorė.

Susisiekti su mūsų komanda