Informacinės technologijos ir telekomunikacijos

Nuo 1997 metų Triniti teikia paslaugas stambiausioms regiono telekomunikacijų bendrovėms. Per daugelį metų mūsų sukaupta patirtis suteikė galimybes įgyti puikų supratimą apie teisinę bazę ir telekomunikacijų rinkos padėtį.

IT ir telekomunikacijų srityse dirbantiems klientams Triniti teikia teisines paslaugas šiose srityse:

 • susijungimų ir įsigijimų;
 • reglamentavimo ir licencijavimo;
 • elektromagnetinių bangų dažnių aukcionų:
 • vidaus procedūrų;
 • asmens duomenų apsaugos;
 • tinklo plėtros ir infrastruktūros;
 • duomenų centrų;
 • santykių su profesinėmis sąjungomis ir komercinių ginčų;
 • ilgalaikio turto ir transporto priemonių parko valdymo;
 • skambučių centrų.

Mūsų teisininkai  tapo šių veiklos sričių profesionalais ir , vykdė šias regioninės svarbos užduotis:

 • konsultavo dėl trijų telekomunikacijų bendrovių vykdomo pirmaujančios Baltijos šalių IT bendrovės „Microlink“ akcijų pirkimo;
 • konsultavo „Lattelecom Group“ vadovybę ir akcininkus dėl vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo įmonių „Blackstone Group“ vadovybės vykdomo išpirkimo sandorio;
 • konsultavo listinguojamos bendrovės „Proact IT Group“ Estijos dukterinę įmonę dėl IT infrastruktūros įmonės (Oracle, Hitachi, Symantec, Quantum verslo linijos) įsigijimo iš Estijos pirmaujančios telekomunikacijų bendrovės ,,Elion“;
 • dalyvavo „Norby Telecom“ vykdomame didžiausio Latvijos B2B telekomunikacijų paslaugų teikėjo ,,Telecentrs“ įsigijime;
 • konsultavo dėl KKR, BLACKSTONE ir kitų didžiųjų privataus kapitalo fondų konsorciumo valdomos Baltijos šalyse veikiančios mobiliojo ryšio bendrovės „Bitė“ įsigijimo ir finansavimo (įskaitant teisinį auditą, sandorio struktūravimą, patarimus dėl pirkimo ir pardavimo bei kredito linijos sutarčių).

Triniti teisininkų šios srities pasiekimai yra pripažinti tarptautiniu mastu:  Europos Taryba mūsų teisininką pakvietė būti ekspertu Laisvo informacijos srauto internete komitete, kuriame rengiamas reglamentas, kuris bus priimtas 47 Europos Tarybos valstybių narių. Mūsų teisininkai koordinuoja  IT srities tarptautines iniciatyvas – JT įsteigto Interneto valdymo forumo rėmuose rengia Žmogaus teisių chartiją ir interneto principus.

Susisiekti su mūsų komanda