Viešieji pirkimai

Visuose trijuose Triniti biuruose dirba patyrę teisininkai, kurie specializuojasi viešųjų pirkimų teisėje bei turi sukaupę didelę patirtį.

Triniti reguliariai konsultuoja klientus:

  • rengiant ir padedant suprasti konkurso procedūras ir dokumentus
  • rengiant kvietimus teikti pasiūlymus ar teikiant pasiūlymus
  • vykdant konkurso procedūras
  • atstovauja klientams su viešaisiais pirkimais susijusiuose teisiniuose ginčuose

Mūsų įvykdyti pavedimai viešųjų pirkimų srityse:

  • daugiau nei 10 metų sėkmingai atstovauta vienai didžiausių Europoje pirmaujančių statybos įmonių „Strabag“, jos dukterinėms bendrovėms ir filialams ginčuose dėl viešųjų pirkimų klausimų;
  • daugelio Lietuvoje skelbtų konkursų klausimais konsultuota Latvijos bendrovę „Latvijas tilti“;
  • viešųjų pirkimų konkursų klausimais nuolat konsultuojama Lietuvos bendrovę „Energenas“, kuri yra gerai žinomos tarptautinių medicinos prietaisų ir MTEP įrangos gamintojų atstovė Baltijos šalyse;
  • sėkmingai atstovauta Lietuvos automobilių kelių direkcijai įvairiuose su viešaisiais pirkimais susijusiuose teisminiuose ginčuose,
  • atstovauta klientams daugelyje su viešaisiais pirkimais susijusių ginčų dėl pagrindinių kelių tiesimo Estijoje;
  • sėkmingai atstovauta bendrai dalyvaujantiems konkurse viešųjų pirkimų ginče dėl „Rail Baltic“ bendros įmonės teisinio vertinimo viešojo pirkimo.

Mūsų specialistai turi daug žinių ir ilgametę patirtį konsultuojant ir viešuosius pirkimus organizuojančius viešuosius subjektus, ir viešųjų pirkimų konkursuose dalyvaujančius privačius pretendentus. Mes suprantame visų dalyvaujančių šalių teisėtus interesus ir savo klientams galime pasiūlyti patį geriausią sprendimą. Esame įsitikinę, kad tinkamai parengti konkurso dokumentai ir tinkamai suformuluotas pasiūlymas viešųjų pirkimų procese užtikrina geriausią rezultatą ir mūsų klientų sėkmę. Taigi rekomenduojame atkreipti ypatingą dėmesį į konkurso dokumentų rengimą ir iš anksto pasikonsultuoti teisiniais klausimais, kad vėlesniuose etapuose būtų išvengta brangiai atsieinančių ginčų. Triniti komanda geba bet kuriuo metu sėkmingai dalyvauti sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus.

Susisiekti su mūsų komanda