Žemdirbystė

Triniti konsultuoja klientus įvairiais žemės ūkio teisės klausimais visoje Baltijos šalyse. Nuolatinių klientų ratas apima vietos ūkininkus, keliose šalyse veikiančias bendroves ir investuotojus bei ūkininkų asociacijas.

Triniti teisininkai aktyviai konsultuoja klientus ir atstovauja jiems šiose su žemės ūkiu susijusiose srityse:

 • komercinių sutarčių, įskaitant žemės ūkio paskirties žemės pardavimo ir nuomos sutartis, pieno ir kitų jo produktų pardavimo sutartis, taip pat sutartis dėl įrengimų ir kitų žaliavų;
 • susijungimų ir įsigijimų, įskaitant žemės ūkio bendrovių su labai sudėtingomis ir iš daugelio elementų susidedančiomis pavaldumo struktūromis;
 • ūkininkavimo teisių;
 • maisto produktų ir gėrimų gamybos;
 • aplinkosaugos klausimų;
 • reglamentų dėl žemės teisės;
 • žemės ūkio subsidijų skyrimo, panaudojimo ir ataskaitų apie jas teikimo;
 • susijusių civilinių ir administracinių bylų nagrinėjimo.

Triniti komanda yra sukaupusi daug patirties žemės ūkio teisės srityje:

 • pirmaujančio Estijos pieno ūkio „OÜ Põlva Agro“ akcijų pardavimas pirmaujančiai Lietuvos žemės ūkio investuotojai „Agrowill Group“, kuri listinguojama OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje;
 • daugiau nei 200 akcininkų valdytų Estijos pieno ūkio „OÜ Selja“ akcijų pardavimas vienai didžiausių ūkininkų asociacijų Estijoje;
 • visapusiškos teisinės pagalbos teikimas žemės ūkio bendrovei „Larix SILVA“, įsigyjant daugiau nei 500 hektarų žemės ūkio paskirties žemės Latvijoje, projekto vertei viršijant 1,75 mln EUR;
 • Latvijos žemės ūkio produkcijos gamintojų „Dan Lat Agro“ ir „Danas Lat“ konsultavimas ir atstovavimas jiems įgyvendinant pirkimo projektą, kurio vertė – daugiau nei 2 milijonai eurų;
 • biodujų gamybos bendrovės „Vaiņode Energo“ konsultavimas ir atstovavimas jai įgyvendinant pirkimo ir finansavimo projektą, kurio vertė – daugiau nei 16 milijonų eurų;
 • visapusiškos teisinės pagalbos dėl 400 ha žemės ūkio paskirties žemės pirkimo ir nuomos teikimas Vokietijos investiciniam fondui;
 • Triniti nuolat konsultuoja grūdų augintojų Lietuvoje asociacijas, privačius ūkininkus ir žemės ūkio bendroves.

Susisiekti su mūsų komanda